کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی کیوان ده بزرگی   

سوابق شغلی
  مدیر بخش قصابی و دامپزشک کارشناس
شرکت/سازمان: هاپر استار ماف پارس
از تاریخ: مرداد 1393     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

  کارشناس دامپزشک
شرکت/سازمان: سرم سازی رازی
از تاریخ: ارديبهشت 1390     تا تاریخ: اسفند 1390
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری
توانایی مدیریت یک تیم در حال حاضر مدیریت ۵۰ نفر اعم از تایم شیت آنها تا کار اصلی و فروش قسمت به عهده بنده می باشد