کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی خالد (محمد) دودمان   

سوابق شغلی
  سردبیر وخبرنگار
شرکت/سازمان: نشریه موج ورزشی
از تاریخ: فروردين 1393     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر:

  مدرس
شرکت/سازمان: دانشگاه ازاد ارومیه-مرکز پیرانشهر و...
از تاریخ: بهمن 1392     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر:

  مسئول پژوهش
شرکت/سازمان: موسسه تخصصی ورزشی ماهان...
از تاریخ: شهريور 1392     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر:

  هیت تحریریه
شرکت/سازمان: مجله بین المللی isc علوم انسانی و علوم اجتماعی
از تاریخ: مرداد 1392     تا تاریخ: تا کنون
کشور: هند  شهر:

  هیت تحریریه
شرکت/سازمان: مجله بین المللی علمی پژوهشی بیولوژی و..
از تاریخ: مرداد 1392     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر:

  دولتی
شرکت/سازمان: شغل مرتبط با تربیت بدنی و ورزش
از تاریخ: فروردين 1386     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: پیرانشهر.ارومیه

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1390 مرداد 1392 فوق لیسانس تربیت بدنی و علوم ورزشی آزاد اسلامی 18:25 ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری
تمایل به همکاری تحقیقاتی پژوهشی و ابداعات واختراعات با کلیه عزیزان میباشم ..همچنین بعنوان مسئول پژوهش موسسه ماهان وسردبیر موج ورزشی از ایده ها ونظرات و پیشنهادات و تمایل همکاری کاری و انعقاد قراردادهای مرتبط با اساسنامه و اهداف موسسه ونشریه با آغوش باز استقبال می کنیم.
باتشکر