کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
امیر کفایتی
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی
رضا نادری
 لیسانس - مهندسی

برنامه نويس

 سوابق کاری و تحصیلی مهدی کر   

سوابق شغلی
  کارشناس شهرسازی
شرکت/سازمان: شهرداری بندرترکمن
از تاریخ: شهريور 1396     تا تاریخ: اسفند 1396
کشور: ایران  شهر: بندرترکمن
توضیحات: به مدت سه ماه در مسکن مهر بندرگز و 6 ماه در شهرداری بندرترکمن پاره وقت مشغول کار بوده ام
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
شهريور 1394 آذر 1396 فوق لیسانس کارشناسی ارشد طراحی شهری بین المللی امام رضا 14.84 مشهد ایران
شهريور 1391 تير 1393 لیسانس معماری غیر انتفاعی 16.01 گرگان ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری