کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی ladan rezaie   

سوابق شغلی
  داروساز
شرکت/سازمان: داروخانه کیوان (شهرضا)
از تاریخ: شهريور 1388     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: شهرضا
توضیحات: دارای پروانه کار و پروانه مسول فنی میباشم -شماره نظام داروسازی 14400 میباشد
  داروساز
شرکت/سازمان: ذاروخانه
از تاریخ: مرداد 1388     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: شهرضا

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
شهريور 1383 فروردين 1388 لیسانس b.pharmf all ameen coolage of pharmacy ( bangalor) ( 63persent bangalor هند

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری