کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
امیر کفایتی
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی
رضا نادری
 لیسانس - مهندسی

برنامه نويس

 سوابق کاری و تحصیلی لیلا مهدی بیگی   

سوابق شغلی
  مدرس
شرکت/سازمان: دانشگاههای پیام نور وغیرانتفاعی
از تاریخ: مهر 1390     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: قزوین
توضیحات: تدریس دروس اختصاصی وعمومی
  کارشناس امورفرهنگی
شرکت/سازمان: تبلیغات اسلامی
از تاریخ: مهر 1385     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: قزوین

  مدیریت وامورفرهنگی وتدریس
شرکت/سازمان: تبلیغات اسلامی
از تاریخ: خرداد 1384     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: قزوین
توضیحات: مدیریت وامورآموزشی وفرهنگی وپژوهشی
  مدیریت کانون فرهنگی
شرکت/سازمان: کانون مساجد
از تاریخ: ارديبهشت 1379     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر:

  مدیریت موسسه فرهنگی قرآنی ریحانه
شرکت/سازمان: فرهنگ وارشاداسلامی
از تاریخ: خرداد 1377     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: قزوین
توضیحات: مدیریت وامورفرهنگی وآموزشی
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری