کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی سعید جعفرلو   

سوابق شغلی
  پژوهشگر
شرکت/سازمان: سازمان پژوهشی باقرالعلوم
از تاریخ: آبان 1393     تا تاریخ: ارديبهشت 1395
کشور: ایران  شهر:
توضیحات: بررسی و طراحی آنتن آرایه‌ای کانفورمال مایکرواستریپ تحت عنوان پروژه کسر از خدمت
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1391 تير 1393 فوق لیسانس کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات میدان و موج یزد 15.75 یزد ایران
مهر 1385 تير 1390 لیسانس کارشناسی مهندسی برق شاهد 14.10 تهران ایران