کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی مریم گوکی   

سوابق شغلی
  کار آموز وکالت پایه 2
شرکت/سازمان: دادگستری شاهرود
از تاریخ: ارديبهشت 1390     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

  کار آموز وکالت پایه 2
شرکت/سازمان: دادگستری شاهرود
از تاریخ: فروردين 1390     تا تاریخ: اسفند 1390
کشور: ایران  شهر: شاهرود
توضیحات: کارآموز مشاور حقوقی و وکالت پایه 2
  کار آموز وکالت
شرکت/سازمان: دفتر حقوقی
از تاریخ: خرداد 1389     تا تاریخ: خرداد 1390
کشور: ایران  شهر: تهران

  مدیزبازاریابی سایت بوعلی
شرکت/سازمان: بوعلی
از تاریخ: ارديبهشت 1379     تا تاریخ: خرداد 1388
کشور: ایران  شهر: تهران

  منشی مدیرعامل
شرکت/سازمان: مهر گسترهماهنگ
از تاریخ: ارديبهشت 1379     تا تاریخ: خرداد 1383
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1376 تير 1380 لیسانس حقوق قضایی تهران مرکزی _ آزاد اسلامی 14/59 تهران ایران
مهر 1376 تير 1380 لیسانس حقوق قضایی تهران مرکزی _ آزاد اسلامی 14/59 تهران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری