کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
امیر کفایتی
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی
رضا نادری
 لیسانس - مهندسی

برنامه نويس

 سوابق کاری و تحصیلی محمد ترابی   

سوابق شغلی
  کارشناس فضای سبز
شرکت/سازمان: شهرداری
از تاریخ: شهريور 1384     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: مشهد

  ناظرمزارع گندم و ماشینهای برداشت غلات
شرکت/سازمان: جهادکشاورزی
از تاریخ: تير 1384     تا تاریخ: شهريور 1384
کشور: ایران  شهر: مشهد

  کارشناس زراعت
شرکت/سازمان: جهادکشاورزی تربت جام
از تاریخ: مهر 1382     تا تاریخ: تير 1384
کشور: ایران  شهر: تربت جام

  کارشناس فروش تجهیزات آزمایشگاهی علوم پایه وکشاورزی
شرکت/سازمان: بازرگانی بتا
از تاریخ: آبان 1381     تا تاریخ: شهريور 1382
کشور: ایران  شهر: مشهد

  ناظرمزارع وکارخانجات بذرمادر ی صیفی جات
شرکت/سازمان: فلات ایران
از تاریخ: خرداد 1380     تا تاریخ: مهر 1384
کشور: ایران  شهر: مشهد

  ناظر حمل وتوزیع گوجه فرنگی کارخانجات مشهد
شرکت/سازمان: آستانقدس رضوی
از تاریخ: تير 1379     تا تاریخ: تير 1381
کشور: ایران  شهر: مشهد

  تولیدکننده محصولات کشاورزی
شرکت/سازمان: خصوصی
از تاریخ: تير 1375     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: مشهد

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1378 ارديبهشت 1382 لیسانس کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات فردوسی مشهد 16 مشهد ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری