کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی مهدیه خواجه پور   

سوابق شغلی
  ادیت اسناد
شرکت/سازمان: شرکت نگارنده
از تاریخ: اسفند 1389     تا تاریخ: ارديبهشت 1390
کشور: ایران  شهر: زاهدان

  مسئول خدمات کامپیوتری
شرکت/سازمان: شرکت کامپیوتری
از تاریخ: آبان 1389     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: زابل

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
بهمن 1386 دي 1388 لیسانس کارشناسی اصلاح و تربیت علمی کاربردی 30/15 زاهدان ایران
مهر 1383 بهمن 1387 لیسانس روابط بین الملل ازاد اسلامی 81/13 زابل ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری