کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
امیر کفایتی
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی
رضا نادری
 لیسانس - مهندسی

برنامه نويس

 سوابق کاری و تحصیلی mahshid tavayef   

سوابق شغلی
  مدیر هماهنگی و مدیر فروش
شرکت/سازمان: آفیس (تبلیغاتی)
از تاریخ: مهر 1389     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

  منشی
شرکت/سازمان: ایده آرا(طراحی دکوراسیون)
از تاریخ: تير 1388     تا تاریخ: آذر 1389
کشور: ایران  شهر: تهران

  پیگیر
شرکت/سازمان: کانون قلم چی
از تاریخ: ارديبهشت 1386     تا تاریخ: خرداد 1388
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری