کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
امیر کفایتی
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی
رضا نادری
 لیسانس - مهندسی

برنامه نويس

 سوابق کاری و تحصیلی محمود حکیمی   

سوابق شغلی
  سرپرست حسابداری صنعتی
شرکت/سازمان: شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام)
از تاریخ: مرداد 1393     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: تهیه صورتهای مالی اصلی و تلفیقی - تهیه گزارشات بودجه - تهیه گزارش فعالیت هیات مدیره - آشنا به تجزیه و تحلیل صورتهای مالی - تهیه شاخص های بهره وری و ارزش افزوده اقتصادی - آشنا با بازار بورس و تحلیل ارزش سهام - آشنا به بهای تمام شده و استقرار سیستم بهای تمام شده استاندارد - آشنا به مفاهیم کنترل خطوط تولید و تحلیل انحرافات ناشی از تولید - مدیریت پروژه زمانسنجی محصولات و بروز رسانی کارتهای محصول .
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
شهريور 1379 شهريور 1384 لیسانس حسابداری ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری
تهیه صورتهای مالی اصلی و تلفیقی - تهیه گزارشات بودجه - تهیه گزارش فعالیت هیات مدیره - آشنا به تجزیه و تحلیل صورتهای مالی - تهیه شاخص های بهره وری و ارزش افزوده اقتصادی - آشنا با بازار بورس و تحلیل ارزش سهام - آشنا به بهای تمام شده و استقرار سیستم بهای تمام شده استاندارد - آشنا به مفاهیم کنترل خطوط تولید و تحلیل انحرافات ناشی از تولید - مدیریت پروژه زمانسنجی محصولات و بروز رسانی کارتهای محصول . آشنا به حسابداری انبار - خرید و فروش - سفارشات خارجی - پیمانکاری - و ......