کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی مجید امام   

سوابق شغلی
  معاون فنی محیط زیست استان همدان
شرکت/سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست
از تاریخ: اسفند 1361     تا تاریخ: اسفند 1386
کشور: ایران  شهر: همدان
توضیحات:  اینجانب با 25 سال سابقه خدمت در سازمان محیط زیست با مدرک فوق لیسانس و سمت معاونت و تعدادی پست های جانبی نظیر عضو و دبیر شورای پژوهشی وعضو هسته علمی کمیته گردشگری استان همدان و عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و محیط زیست استان و عضو کمیته تحقیقاتی آمایش استانو مجری پروژه های تحقیقاتی محیط زیست در زمینه آب و خاکو هوا...بازنشسته از این سازمان با سابقه دوبار کاشناسی نمونه استان و تدریس در دانشگاه و تهیه مقاله در چندین همایش و سمینار و اریه آنان آمادگی خود را جهت همکاری اعلام مینماید.
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
فروردين 1378 اسفند 1380 فوق لیسانس مهندسی منابع طبیعی ،گرایش علوم محیط زیست آزاد اسلامی،واحد علوم وتحقیقات تهران 16 تهران ایران
مهر 1353 اسفند 1359 لیسانس زیست شناسی شهید بهشتی 16 تهران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری

رزومه

 

1)نام و نام خانوادگی:مجید امام

2)سابقه خدمت و آخرین سمت:25سال، معاون فنی، و معاون محیط زیست انسانی اداره کل محیط زیست استان همدان

3)سابقه عناوین سمت ها به ترتیب: کارشناس مسیول محیط زیست انسانی  ، رییس گروه تحقیقات ونظارت زیست محیطی،معاون فنی ،معاون محیط زیست انسانی

4)مدرک ورشته تحصیلی:لیسانس زیست شناسی،فوق لیسانس مهندسی منابع طبیعی گرایش علوم محیط زیست

5)سوابق آموزشی وپزوهشی

- تحقیق وارایه مقاله تحت عنوان وضعیت استان همدان درسال 1400 درهمایش همدان درسال1400 واخذ لوح تقدیر

- تحقیق وارایه مقاله تحت عنوان اثرات زیست محیطی مواد زاید وجامد شهری همدان درهمایش سراسری بهداشت محیط دراستان همدان واخذ لوح تقدیر

- تحقیق وارایه مقاله تحت عنوان اثرات زیست محیطی توسعه شهری همدان درهمایش سراسری شهر سالم،روستای سالم واخذ لوح تقدیر

- مجری پروژه مطالعات جامع محیط زیست استان همدان

- مجری پروژه مطالعات جامع توسعه استان همدان – بخش محیط زیست

-مدرس دروس علوم محیط زیست وزیست شناسی دردانشگاه آزاد واحد همدان ودانشگاه ملایر به مدت 5 سال

- هماهنگ کننده وناظر پروژه های مطالعاتی اداره کل محیط زیست استان در طول برنامه های اول ،دوم ،سوم وچهارم توسعه

6) عضویت در شوراها ،انجمنها وکمیته های تخصصی:

- عضو ودبیر کمیته تخصصی محیط زیست ومنابع طبیعی از زیر مجموعه سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان همدان

- عضو ودبیر شورای پژوهشی محیط زیست اداره کل محیط زیست استان همدان

-عضوهسته کمیته مرکزی گردشگری علمی استا ن همدان

- عضو کار گروه تخصصی تهیه برنامه آمایش استان همدان

-عضوانجمن متخصصان محیط زیست ایران

 -عضوانجمن ارزیابی محیط زیست ایران

-عضوباشگاه مهندسان ایران

-عضو مجمع متخصصین ایران

عضو مرجع متخصصین ایران