کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی محمد علی ملک محمدی   

سوابق شغلی
  مسئول بخش ژئوفیزیک و امورفنی
شرکت/سازمان: زمین کاو وابسته به جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
از تاریخ: مرداد 1367     تا تاریخ: مرداد 1395
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1367 بهمن 1371 فوق لیسانس ژئوفیزیک اکتشافی تهران ۱۶/۵۷ تهران ایران
شهريور 1357 شهريور 1366 لیسانس فیزیک کاربردی شهید باهنر کرمان ۱۶/۴۴ کرمان ایران
مهر 1344 خرداد 1357 دیپلم ریاضی- فیزیک ابن سینا ۱۶/۹۴ سیرجان ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری