کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی منصوره جعفری ملک آبادی   

سوابق شغلی
  مربی هندبال
شرکت/سازمان: آموزش و پرورش
از تاریخ: تير 1389     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: اصفهان

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1390 دانشجو فوق لیسانس تربیت بدنی و علوم ورزشی- گرایش رفتارحرکتی آزاد خوراسگان اصفهان ایران
بهمن 1387 بهمن 1389 لیسانس تربیت دبیرتربیت بدنی و علوم ورزشی آزاد اسلامی واحدمبارکه معدل17.90 اصفهان ایران
مهر 1385 بهمن 1387 فوق دیپلم تربیت بدنی و علوم ورزشی آزاد اسلامی واحدمبارکه معدل15.24 اصفهان ایران
مهر 1384 تير 1385 دیپلم گرافیک اصفهان ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری
امیدوارم که بتوانید مرایاری دهید.متشکرم