کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
امیر کفایتی
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی
رضا نادری
 لیسانس - مهندسی

برنامه نويس

 سوابق کاری و تحصیلی masoud shahnazar   

سوابق شغلی
  مدیر اجرای مکانیکال و پایپینگ
شرکت/سازمان: تهران جنوب
از تاریخ: فروردين 1390     تا تاریخ: شهريور 1394
کشور: ایران  شهر: عسلویه
توضیحات: پروژه پالاشگاه گاز فاز سیزده عسلویه کارفرما شرکت پترو پایدار ایرانیان
  سرپرست واحد کنترل پروژه
شرکت/سازمان: شرکت قایم رضا
از تاریخ: تير 1387     تا تاریخ: اسفند 1389
کشور: ایران  شهر: بافق یزد
توضیحات: پروژه احیا فولاد در منطقه صنعتی بافق یکی از شهرستانهای اطراف یزد اول به عنوان مدیر مکانیکال اخرین سمت سرپرست واحد کنترل پروژه
  سرپرست واحد مدیریت پیمان
شرکت/سازمان: شرکت درریز
از تاریخ: شهريور 1385     تا تاریخ: ارديبهشت 1387
کشور: ایران  شهر: عسلویه
توضیحات: پالایشگاه گازی فازهای نه و ده درابتدا به عنوان جانشین سرپرست واحد مکانیکال و اسکلت فلزی مشغول شدم سمت اخر سرپرست واحد مدیریت پیمان کارفرما شرکت اویک
  مدیر اجرایی پایپینگ
شرکت/سازمان: پارسیان صنعت جنوب
از تاریخ: مهر 1384     تا تاریخ: تير 1385
کشور: ایران  شهر: عسلویه
توضیحات: مدیر اجرا و سرپرست دفترفنی پایپینگ در پروژه پتروشیمی غدیر کارفرما شرکت مهندسی همپا
  سوپروایزر پیش راه اندازی
شرکت/سازمان: مشارکت جهانپارس -کیسون وتهران جنوب
از تاریخ: شهريور 1383     تا تاریخ: شهريور 1384
کشور: ایران  شهر: عسلویه
توضیحات: کارفرما پتروشیمی برزویه در آوماتیک چهارم
  کنترل کیفیت مکانیکال
شرکت/سازمان: ار-وی-توف (RWTUV)
از تاریخ: شهريور 1381     تا تاریخ: مرداد 1383
کشور: ایران  شهر: عسلویه
توضیحات: تمام کنترل کیفیت پتروشیمی برزویه به صورت پیمانکاری به شرکت ار وی توف واگذار شده بود که واحد مکانیکال ان درقسمت پمپ و تاورها توسط من تایید میشد کارفرما پتروشیمی برزویه
  سوپروایزر مکانیکال
شرکت/سازمان: شرکت پایاب
از تاریخ: ارديبهشت 1378     تا تاریخ: اسفند 1380
کشور: ایران  شهر: عسلویه
توضیحات: پالایشگاه گازی فاز یک کارفرما شرکت آذر آب
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
شهريور 1371 دي 1375 لیسانس مهندسی صنایع گرایش تولید صنعتی آزاد ۱۳/۶۷ نجف آباد ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری