کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
امیر کفایتی
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی
رضا نادری
 لیسانس - مهندسی

برنامه نويس

 سوابق کاری و تحصیلی سید مهران عدل جوی خلیلی   

سوابق شغلی
  administrator
شرکت/سازمان: شولیز
از تاریخ: مرداد 1388     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: Part time
  کارشناس شبکه و سخت افزار
شرکت/سازمان: شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
از تاریخ: شهريور 1387     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

  کارشناس شبکه
شرکت/سازمان: نما
از تاریخ: تير 1386     تا تاریخ: آبان 1386
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: بصورت پروژهای
  مسئول انفورماتیک
شرکت/سازمان: خانه عمران
از تاریخ: دي 1385     تا تاریخ: خرداد 1386
کشور: ایران  شهر: تهران

  مسئول شبکه
شرکت/سازمان: واحد آموزش وزارت نیرو
از تاریخ: مرداد 1385     تا تاریخ: مهر 1385
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: پروژه
  administrator
شرکت/سازمان: مشاور نقش شارستان
از تاریخ: تير 1384     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
شهريور 1389 دانشجو فوق دیپلم it ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری