کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
امیر کفایتی
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی
رضا نادری
 لیسانس - مهندسی

برنامه نويس

 سوابق کاری و تحصیلی مهرداد غفاری   

سوابق شغلی
  دبیر
شرکت/سازمان: موسسه و آموزشگاه فنی و حرفه ای دانش افشان
از تاریخ: تير 1396     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

  دبیر
شرکت/سازمان: موسسه و آموزشگاه فنی و حرفه ای خوارزمی
از تاریخ: تير 1396     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

  دبیر
شرکت/سازمان: موسسه و آموزشگاه فنی و حرفه ای اَریکه
از تاریخ: فروردين 1396     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

  دبیر
شرکت/سازمان: موسسه و آموزشگاه فنی و حرفه ای حیدری
از تاریخ: فروردين 1392     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

  نماینده شرکت
شرکت/سازمان: شرکت صنعت کاران زرین
از تاریخ: فروردين 1388     تا تاریخ: دي 1390
کشور: ایران  شهر: تهران

  دبیر
شرکت/سازمان: موسسه و آموزشگاه فنی و حرفه ای طلیعه دانش
از تاریخ: فروردين 1385     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
بهمن 1390 تير 1393 لیسانس برق قدرت دانشگاه آزاد واحد گرمسار 16.31 سمنان ایران
مهر 1388 دي 1390 فوق دیپلم برق صنعتی دانشگاه آزاد واحد یادگار امام(ره) 16.10 تهران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری