کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی میلاد نصیرى   

سوابق شغلی
  کارمند
شرکت/سازمان: تولیدی ملامین و pvc افرا-ماوى
از تاریخ: مهر 1385     تا تاریخ: آذر 1390
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: علت خروج از شرکت،اعزام به خدمت سربازی
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
اسفند 1388 بهمن 1390 فوق لیسانس مهندسى منابع طبیعى-صنایع چوب آزاد ١٨/٢١ آستارا ایران
مهر 1384 بهمن 1388 لیسانس مهندسی منبع طبیعی-علوم صنایع چوب و کاغذ آزاد ١٤/٥٧ کرج ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری