کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
امیر کفایتی
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی
رضا نادری
 لیسانس - مهندسی

برنامه نويس

 سوابق کاری و تحصیلی میلاد صبایی   

سوابق شغلی
  کارشناس ممیزی و ارزیابی ریسک
شرکت/سازمان:
از تاریخ: تير 1394     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

  مدرس زبان انگلیسی
شرکت/سازمان:
از تاریخ: تير 1384     تا تاریخ: تير 1394
کشور: ایران  شهر: اصفهان، تهران و تبریز
توضیحات: مدرس پاره وقت زبان همزمان با تحصیل
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1388 مهر 1392 فوق لیسانس میکروبیولوژی پزشکی علوم پزشکی تبریز ایران
مهر 1382 خرداد 1387 لیسانس میکروبیولوژی دانشگاه اصفهان ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری