کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
امیر کفایتی
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی
رضا نادری
 لیسانس - مهندسی

برنامه نويس

 سوابق کاری و تحصیلی مهستا نوروزی   

سوابق شغلی
  مدیرمالی
شرکت/سازمان: سبزبنیان کوشا
از تاریخ: ارديبهشت 1392     تا تاریخ: بهمن 1396
کشور: ایران  شهر: تهران

  مدیرمالی
شرکت/سازمان: تامین تجهیز پیشرو پارسیان
از تاریخ: ارديبهشت 1391     تا تاریخ: ارديبهشت 1392
کشور: ایران  شهر: تهران

  مسئول مالی
شرکت/سازمان: مبناطب
از تاریخ: شهريور 1384     تا تاریخ: ارديبهشت 1391
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری