کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی علیرضا مؤیدی   

سوابق شغلی
  مسؤل پشتیبانی و تعمیرات
شرکت/سازمان: شرکت طراحی سیستمهای پیشرفته طوس A.D.S
از تاریخ: فروردين 1389     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: مشهد

  مسؤل پشتیبانی و تعمیرات
شرکت/سازمان: S.P.G.C
از تاریخ: شهريور 1387     تا تاریخ: دي 1388
کشور: ایران  شهر: عسلویه
توضیحات: طرف قرارداد پروژه پارس جنوبی و شرکت E.N.I ایتالیا پروژه فازهای گازی 4 و 5
  مسؤل پشتیبانی و تعمیرات
شرکت/سازمان: نیک تامین توس
از تاریخ: ارديبهشت 1383     تا تاریخ: مرداد 1387
کشور: ایران  شهر: مشهد

  مسؤل پشتیبانی و تعمیرات
شرکت/سازمان: انفورماتیک آریا
از تاریخ: مهر 1377     تا تاریخ: تير 1382
کشور: ایران  شهر: مشهد

  تکنسین سخت افزار
شرکت/سازمان: ماشینهای اداری خراسان
از تاریخ: مهر 1375     تا تاریخ: تير 1377
کشور: ایران  شهر: مشهد

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مرداد 1374 مرداد 1375 دیپلم الکترونیک ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری