کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
امیر کفایتی
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی
رضا نادری
 لیسانس - مهندسی

برنامه نويس

 سوابق کاری و تحصیلی مجتبی احمدی قبان کندی   

سوابق شغلی
  مدیر شبکه
شرکت/سازمان: تعاونی اعتبار جهاد نصر آذربایجان شرقی
از تاریخ: دي 1391     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تبریز
توضیحات: مهندس نرم افزار مهندس سیستم و متخصص تکنولوژی هستم دارای مدرک MCSE - MCTS
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1391 دانشجو لیسانس مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر آزاد واحد ملکان 15.55 تبریز ایران
مهر 1389 خرداد 1391 فوق دیپلم کاردانی نرم افزار کامپیوتر آزاد واحد ملکان 15.56 تبریز ایران