کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی روح اله منشی زاده   

سوابق شغلی
  مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
شرکت/سازمان: شرکت مهندسی طراحان بلند پایه آسیا
از تاریخ: خرداد 1394     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

  مدیر عامل
شرکت/سازمان: شرکت کانی کاوان پارسه
از تاریخ: بهمن 1389     تا تاریخ: اسفند 1393
کشور: ایران  شهر: تهران

  مدیر پروژه
شرکت/سازمان: شرکت مبنا صنعت
از تاریخ: فروردين 1388     تا تاریخ: دي 1391
کشور: ایران  شهر:

  هیئت مدیره و مدیر پروژه
شرکت/سازمان: شرکت نیرو توان دالاهو
از تاریخ: آذر 1385     تا تاریخ: مرداد 1390
کشور: ایران  شهر:

  دفتر فنی
شرکت/سازمان: شرکت پارسیان
از تاریخ: تير 1384     تا تاریخ: دي 1385
کشور: ایران  شهر: فعالیت بنده خارج از کشور و در افریقا بودم

  سرپرست دفتر فنی
شرکت/سازمان: شرکت ساپتا
از تاریخ: خرداد 1383     تا تاریخ: خرداد 1384
کشور: ایران  شهر: تهران

  دفتر فنی
شرکت/سازمان: شرکت توان گستر دقیق
از تاریخ: مرداد 1382     تا تاریخ: ارديبهشت 1383
کشور: ایران  شهر: تهران

  دفتر فنی
شرکت/سازمان: شرکت ساختمانی همپایه
از تاریخ: فروردين 1380     تا تاریخ: تير 1382
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
شهريور 1383 مرداد 1386 فوق لیسانس عمران ۱۷ تهران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری