کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی سید مصطفی حسینی   

سوابق شغلی
  پشتیبان بخش نرم افزار و شبکه
شرکت/سازمان: شرکت پرشین الماس سیستم
از تاریخ: بهمن 1388     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

  کارمند بخش تولید نرم افزار
شرکت/سازمان: شرکت سحاب صنعت گستر
از تاریخ: آبان 1387     تا تاریخ: آبان 1388
کشور: ایران  شهر: تهران

  فروشنده و تکنسین قطعات کامپیوتر
شرکت/سازمان: فروشگاه آراکس کامپیوتر
از تاریخ: تير 1383     تا تاریخ: تير 1385
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1387 تير 1389 لیسانس نرم افزار کامپیوتر سراسری (غیر انتفاعی) 18 قزوین ایران
مهر 1381 تير 1383 فوق دیپلم نرم افزار کامپیوتر آزاد 16 ملکان (تبریز) ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری