کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
امیر کفایتی
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی
رضا نادری
 لیسانس - مهندسی

برنامه نويس

 سوابق کاری و تحصیلی mohammad yeganeh   

سوابق شغلی
  کارشناس شبکه
شرکت/سازمان: شرکت طراحی سیستمهای پشرفته توس
از تاریخ: مرداد 1387     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: مشهد

  تکنسین فنی
شرکت/سازمان: شرت کامپیوتر آریا
از تاریخ: خرداد 1381     تا تاریخ: مرداد 1382
کشور: ایران  شهر: مشهد

  تکنسین شبکه
شرکت/سازمان: زائر سرای شر کت نفت
از تاریخ: فروردين 1379     تا تاریخ: ارديبهشت 1381
کشور: ایران  شهر: مشهد

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1383 خرداد 1386 فوق دیپلم نرم افزار کامپیوتر اموزشکده امام علی (ع) 14 طبس ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری