کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
امیر کفایتی
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی
رضا نادری
 لیسانس - مهندسی

برنامه نويس

 سوابق کاری و تحصیلی نادر قاسم نژاد   

سوابق شغلی
  برقکاری ..ساختمان
شرکت/سازمان:
از تاریخ: شهريور 1392     تا تاریخ: آبان 1394
کشور: ایران  شهر:
توضیحات: در این تاریخ با استادکار برقکار رفتم سر کار ..بعد تاریخ ابان 94 رفتم سربازی ..تا اینکه سربازیم تموم شد ..الانم جویای کار میباشم
  برقکاری ساختمان
شرکت/سازمان:
از تاریخ: شهريور 1392     تا تاریخ: آبان 1394
کشور: ایران  شهر:

  برقکاری ساختمان
شرکت/سازمان:
از تاریخ: شهريور 1392     تا تاریخ: آبان 1394
کشور: ایران  شهر:

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری