کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
امیر کفایتی
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی
رضا نادری
 لیسانس - مهندسی

برنامه نويس

 سوابق کاری و تحصیلی نسیم حیدری   

سوابق شغلی
  کارشناس پذیرش مرکز گامانایف
شرکت/سازمان: مرکز گامانایف ایران-بنیاد خیریه کامرانی
از تاریخ: شهريور 1392     تا تاریخ: آبان 1396
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: پذیرش رادیوتراپی-پذیرش گامانایف-پذیرش mri-ct
  مسئول دفتر
شرکت/سازمان: شرکت ظفر آرمه پویان
از تاریخ: بهمن 1387     تا تاریخ: مرداد 1392
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: انجام امور دفتری و کمک حسابداری
  منشی
شرکت/سازمان: سهند ساخت سازه
از تاریخ: تير 1385     تا تاریخ: ارديبهشت 1387
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: انجام امور دفتری
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1377 تير 1383 لیسانس زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ازاد اراک 16.75 اراک ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری