کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
امیر کفایتی
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی
رضا نادری
 لیسانس - مهندسی

برنامه نويس

 سوابق کاری و تحصیلی نسترن پورعادلی   

سوابق شغلی
  مدیر ازمایشگاه
شرکت/سازمان: پارس گوهر
از تاریخ: فروردين 1395     تا تاریخ: بهمن 1395
کشور: ایران  شهر: تهران شهر قدس
توضیحات: ازمایشگاه رزین و ملامین
  مدیر فنی
شرکت/سازمان: بهساز شیمیایی نماینده رسمی سودکمی در ایران
از تاریخ: تير 1385     تا تاریخ: ارديبهشت 1392
کشور: ایران  شهر: ماهشهر
توضیحات: بهسازی ابهای صنعتی
  شیمیست واحد کنترل کیفیت
شرکت/سازمان: پتروشیمی بند امام واحد کلر الکالی ازمایشگاه CA
از تاریخ: مهر 1382     تا تاریخ: تير 1385
کشور: ایران  شهر: ماهشهر

  سرپرست کارگاه
شرکت/سازمان: پتروشیمی بند امام واحد کلر الکالی
از تاریخ: آذر 1381     تا تاریخ: مهر 1382
کشور: ایران  شهر: ماهشهر

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری