کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی ناصر احسانی پور   

سوابق شغلی
  اپراتور کامپیوتر و پیمانکاری
شرکت/سازمان: شرکت الکتریک خودروی شرق
از تاریخ: فروردين 1387     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

  تدریس کامپیوتر
شرکت/سازمان: آموزشگاه کامپیوتر داریوش
از تاریخ: آبان 1384     تا تاریخ: بهمن 1386
کشور: ایران  شهر: خراسان شمالی

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
بهمن 1386 بهمن 1388 لیسانس مهندسی تکنولوژیهای سخت افزاری جهاددانشگاهی صنعتی شریف 15.06 تهران ایران
مهر 1384 بهمن 1386 فوق دیپلم نرم افزار کامپیوتر دولتی دارالفنون 15.00 بجنورد ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری