کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی نیلوفر توکلی   

سوابق شغلی
  تضمین کیفیت،برنامه ریزی و لجستیک،آموزش،کنترل کیفیت
شرکت/سازمان: شرکت قطعات خودرو کاظمی
از تاریخ: خرداد 1393     تا تاریخ: شهريور 1399
کشور: ایران  شهر: کرج

  کارآموز واحد تضمین کیفیت
شرکت/سازمان: شرکت پارس ایزوتوپ وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران
از تاریخ: فروردين 1392     تا تاریخ: شهريور 1392
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1388 شهريور 1392 لیسانس کارشناسی پیوسته مهندسی صنایع ،گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها آزاد/واحد پرند معدل17/49 پرند ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری
توانمندی های کاری

1-اجرای پروژه S-PAS در شرکت قطعات خودرو کاظمی مطابق با آخرین استاندارد شرکت سازه گستر سایپا

2-تسلط در تدوین مدارک SQA و استاندارد سازی

3-تهیه روش اجرای و دستورالعمل ها

4-تسلط نسبی به MSA

5-تسلط نسبی به SPC

6-مسلط به FMEA
 
7-مسلط بهCONTROL PLAN

8-گذراندن آدیت های ادواری(ممیزی خارجی) از شرکت سازه گستر سایپا،ایرانخودرو،رنو و ممیزی های اصلی و مراقبتی ایزو و کسب نمره بالای ممیزی

9-تسلط نسبی به SQFE(آدیت محصول)

10-اجرای آدیت های فرایند داخلی

11-تسلط در اجرای FAST RESPONSE(یکی از مهمترین روشهای حل مساله مطابق با استاندارد رنو)

12-تسلط در رسم نمودارهای OPC-FPC

13-زمانبندی پروژه ها با استفاده از گانت چارت در نرم افزار MICROSOFT PROJECT

14-تهیه شناسنامه فرایند جهت پایش شاخص های مهم فرایند

15-ارزیابی دوره های آموزشی به پرسنل و پایش آنها

16-تسلط کامل بر سیستم های شرکت ساپکو و سازه گستر سایپا در تمامی حوزه ها اعم ازبرنامه ریزی مواد و کالا،ارسال قطعات(کانبان/غیر کانبان)،حوزه کیفی و...

*رضایت مدیریت شرکت از حسن انجام وظایف محوله به اینجانب(برگه رضایت نامه شغلی)