کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی عین اله محمدی   

سوابق شغلی
  رئیس دفتر فنی نوردها
شرکت/سازمان: فولاد آلیاژی ایران
از تاریخ: مهر 1388     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: یزد

  رئیس تولید نورد سبک
شرکت/سازمان: فولاد آلیاژی ایران
از تاریخ: خرداد 1385     تا تاریخ: شهريور 1388
کشور: ایران  شهر: یزد

  سرپرست دفتر فنی نورد سبک
شرکت/سازمان: فولاد آلیاژی ایران
از تاریخ: آذر 1384     تا تاریخ: ارديبهشت 1385
کشور: ایران  شهر: یزد

  سرپرست دفتر فنی نورد سنگین
شرکت/سازمان: فولاد آلیاژی ایران
از تاریخ: مهر 1379     تا تاریخ: آبان 1384
کشور: ایران  شهر: یزد

  سرپرست شیفت نورد سنگین
شرکت/سازمان: فولاد آلیاژی ایران
از تاریخ: آذر 1378     تا تاریخ: شهريور 1379
کشور: ایران  شهر: یزد

  کارشناس فنی نورد سنگین و نورد وعملیات حرارتی
شرکت/سازمان: فولادآلیاژی ایران
از تاریخ: اسفند 1375     تا تاریخ: آبان 1378
کشور: ایران  شهر: یزد

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1371 تير 1375 لیسانس مهندسی مواد - شکل دادن فلزات شیراز 14.29 شیراز ایران
مهر 1353 شهريور 1367 دیپلم دیپلم ریاضی فیزیک 16.29 شهرضا ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری