کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی پرستو ابهری   

سوابق شغلی
  مسئول فنی
شرکت/سازمان: شرکت پویا دارو
از تاریخ: آبان 1386     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر:

  مسئول فنی
شرکت/سازمان: شرکت بهستان دام
از تاریخ: فروردين 1385     تا تاریخ: مهر 1386
کشور: ایران  شهر:

  کارشناس آزمایشگاه
شرکت/سازمان: کارخانه صنایع شیر٬ پگاه
از تاریخ: فروردين 1384     تا تاریخ: اسفند 1384
کشور: ایران  شهر:

  مسئول فنی
شرکت/سازمان: شرکت صنایع غذایی هانی
از تاریخ: تير 1382     تا تاریخ: اسفند 1383
کشور: ایران  شهر:

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1375 اسفند 1381 دکترا دامپزشک تهران تهران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری