کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی هاشم فاضلی   

سوابق شغلی
  مدیرعامل
شرکت/سازمان: شرکت تعاونی رایانه گسترشادیاخ
از تاریخ: آبان 1392     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر:

  مربی
شرکت/سازمان: دانشگاه پیام نور مرکز نیشابور
از تاریخ: مرداد 1392     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: نیشابور
توضیحات: آموزش دوره های سخت افزار و کامپیوتر
  تکنسین
شرکت/سازمان: شرکت خدمات کامپیوتری اداری آریا
از تاریخ: آذر 1390     تا تاریخ: بهمن 1390
کشور: ایران  شهر: مشهد
توضیحات: سرویس کامل سیستم های کامپیوتری ایران خودروی خراسان
  مربی
شرکت/سازمان: آموزشگاه کامپیوتر هوشمند
از تاریخ: مهر 1388     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: نیشابور
توضیحات: آموزش دوره های مختلف کامپیوتر ....
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1391 بهمن 1394 لیسانس کارشناسی فناوری اطلاعات پیام نور مرکز نیشابور 16 نیشابور ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری