کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
امیر کفایتی
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی
رضا نادری
 لیسانس - مهندسی

برنامه نويس

 سوابق کاری و تحصیلی پریسا خلیلی   

سوابق شغلی
  حسابدار
شرکت/سازمان: میکا
از تاریخ: فروردين 1393     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: اوایل به صورت کمک حسابدار بعد به صورت حساب بدار در واحد مالی بودم
  حسابداری
شرکت/سازمان: ایران تک
از تاریخ: تير 1390     تا تاریخ: تير 1391
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: قسمت مالی و فروش ..کارخانه تولیدی
  اداری
شرکت/سازمان: اداره پست
از تاریخ: فروردين 1386     تا تاریخ: آبان 1388
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: قسمت اداری بایگانی اداره پست منطقه 18و 11پستی
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
بهمن 1392 تير 1394 فوق لیسانس حسابداری دانشگاه سراسری کار قزوین ایران
بهمن 1389 بهمن 1391 لیسانس حسابداری دانشگاه ازاد تهران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری