کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی محمد مهدی تشرفی   

سوابق شغلی
  مدیر انفورماتیک
شرکت/سازمان: پیک امین دقت
از تاریخ: دي 1389     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: پاکدشت

  مدیر انفورماتیک
شرکت/سازمان: ساختمانی بنا گستر
از تاریخ: مرداد 1385     تا تاریخ: خرداد 1388
کشور: ایران  شهر: سمنان

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
بهمن 1388 دانشجو لیسانس ازاد تهران شمال تهران ایران
دي 1386 بهمن 1388 فوق دیپلم هناوری اطلاعات جهاد دانشگاهی سمنان سمنان ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری