کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی پدرام شریعت پناهی   

سوابق شغلی
  مدیر داخلی
شرکت/سازمان: کانون آگهی و تبلیغات قتصدک مازندران
از تاریخ: آذر 1389     تا تاریخ: خرداد 1390
کشور: ایران  شهر: بابل

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1387 تير 1390 لیسانس کارشناسی سخت افزار کامپیوتر موسسه آموزش عالی صنعتی قائم 16.20 قائمشهر ایران
مهر 1385 تير 1387 فوق دیپلم کاردانی نرم افزار کامپیوتر آزاد اسلامی واحد بهشهر 18.04 بهشهر ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری