کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی babak seyed pourmand   

سوابق شغلی
هیچ موردی ثبت نشده است
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری

 4 سال سابقه کار کلینیکی (حیوانات خانگی) در شهرستان تبریز

داشتن مدرک نجات غریق زیر 12 سال

   تسلط کامل به زبان انگلیسی (اتمام دوره آموزشی در آموزشگاه پردیس تبریز)

Office تسلط کامل به نرم افزار

Photo shop تسلط کامل به نرم افزار

AUTO CAD (2d & 3d) تسلط کامل به نرم افزار

ترجمه متون شاخه پزشکی و دامپزشکی برای مدت 5 سال

اختراع سنسور محافظ لام به شماره ثبت 66407

عضو خانه نخبگان جوان تبریز