کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
امیر کفایتی
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی
رضا نادری
 لیسانس - مهندسی

برنامه نويس

 سوابق کاری و تحصیلی reza saeedi   

سوابق شغلی
  ناظر تاسیسات برقی - پایه 2
شرکت/سازمان: کانون مهندسان ساختمان کرج
از تاریخ: اسفند 1380     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: کرج
توضیحات: نیمه وقت - پروژه های گوناگون
  کارشناس ارشد فنی - مدیر گروه - مسئول فیزیک بهداشت
شرکت/سازمان: شرکت فن آوری آزمایشگاهی
از تاریخ: شهريور 1379     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

  کارشناس فنی - ریاست هیئت مدیره
شرکت/سازمان: شرکت مهندسی نیمه رسانای سبز
از تاریخ: مهر 1377     تا تاریخ: شهريور 1379
کشور: ایران  شهر: تهران

  کارشناس واحد تحقیق و توسعه
شرکت/سازمان: شرکت سازگان گستر
از تاریخ: خرداد 1376     تا تاریخ: مهر 1377
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
شهريور 1376 تير 1379 فوق لیسانس مهندسی هسته ای - پرتو پزشکی صنعتی شریف 16.67 تهران ایران
شهريور 1371 مهر 1375 لیسانس مهندسی برق - الکترونیک گیلان 15.67 رشت ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری