کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی رقیه بدری   

سوابق شغلی
  پژوهنده سنتزموادنانو
شرکت/سازمان: پژوهشگاه قنات نفت
از تاریخ: مهر 1397     تا تاریخ: آبان 1397
کشور: ایران  شهر: تهران

  پژوهنده سنتر مواد نانو
شرکت/سازمان: پژوهگاه صنعت نفت
از تاریخ: مهر 1397     تا تاریخ: آبان 1397
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1393 آبان 1397 لیسانس شیمی کاربردی دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج 14 کرج ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری
فارق تلتحسیل رشته ی شیمی اشنابا دستگاه های تجزیه و آنالیز مواد قدرت یادگیریه بالا و استعداد زیاد