کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی رحیم رسولی   

سوابق شغلی
  مربی مدرسه فوتبال
شرکت/سازمان: هیئت فوتبال
از تاریخ: خرداد 1390     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تایباد

  مربی فوتبال
شرکت/سازمان: کانون کودکان
از تاریخ: خرداد 1390     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تایباد

  داور فوتبال
شرکت/سازمان: کمیته داوران
از تاریخ: بهمن 1386     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: مشهد

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1390 دانشجو فوق لیسانس مدیریت ورزشی گیلان 18.5 رشت ایران
بهمن 1386 تير 1390 لیسانس تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت معلم 16.56 سبزوار ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری