کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی سعیده رجبی   

سوابق شغلی
  مدرس دانشگاه
شرکت/سازمان:
از تاریخ: شهريور 1385     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: مشهد

  نماینده حقوقی
شرکت/سازمان:
از تاریخ: تير 1382     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران.
توضیحات: نماینده حقوقی شرکت عمران پل
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
شهريور 1382 شهريور 1384 فوق لیسانس آزاد تهران مرکز تهران ایران
بهمن 1377 شهريور 1381 لیسانس آزاد تهران مرکز تهران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری