کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
امیر کفایتی
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی
رضا نادری
 لیسانس - مهندسی

برنامه نويس

 سوابق کاری و تحصیلی سید محمد سادات   

سوابق شغلی
  کارشناسhse-بازرس فنی و hse-مدرس سیستم پیشنهادها-مسوول سیستم پیشنهادها ستاد شرکت ملی گاز ایران
شرکت/سازمان: شرکت ملی گاز ایران
از تاریخ: مهر 1389     تا تاریخ: اسفند 1395
کشور: ایران  شهر:

   کارشناس فنی خرید بخش تدارکات و بازرگانی پالایشگاه گاز بید بلند-مسوول سیستم بررسی پیشنهادهای فنی و غیر فنی و hse پالایشگاه گاز بید بلند-پژوهشگر سیستم پژوهش
شرکت/سازمان: پالایشگاه گاز بید بلند
از تاریخ: شهريور 1386     تا تاریخ: شهريور 1389
کشور: ایران  شهر:

   مدیرخرید و صادرات مواد شیمایی دفتر بازرگانی کن (شخصی)وآشنایی کامل به امورصادرات و واردات مواد شیمیایی
شرکت/سازمان: دفتربازرگانی کن
از تاریخ: فروردين 1376     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر:
توضیحات: لیسانس شیمی کاربردی  مدیرخرید و صادرات مواد شیمایی دفتر بازرگانی کن (شخصی)وآشنایی کامل به امورصادرات و واردات مواد شیمیایی
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری