کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی بهاره شمس   

سوابق شغلی
  کارشناس ارشد محیط زیست و تضمین کیفیت
شرکت/سازمان: پتروشیمی در منطقه وِیژه اقتصادی
از تاریخ: دي 1386     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: ماهشهر
توضیحات: تهیه روش های اجرایی و دستورالعمل های مربوط به استقرار نظام مدیریتی بهداشت ایمنی و محیط زیست اجرای ممیزی داخلی سیستمهای ISO 14001 - OHSAS18000-HSE-MS
  کارشناس ارشد تحقیقات HSE
شرکت/سازمان: شرکت پتروشیمی بندرامام مرکز پژوهش
از تاریخ: بهمن 1385     تا تاریخ: بهمن 1386
کشور: ایران  شهر: ماهشهر

  مجری پروژه تحقیقاتی
شرکت/سازمان: شرکت پتروشیمی بندرامام مرکز پژوهش
از تاریخ: آبان 1382     تا تاریخ: آبان 1383
کشور: ایران  شهر: ماهشهر
توضیحات: به مدت یکسال قراردادی مجری پروژه تحقیقاتی در زمینه محیط زیست و آلودگی بودم
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1381 دي 1383 فوق لیسانس کارشناسی ارشد محیط زیست آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز 17/53 اهواز ایران
مهر 1377 تير 1381 لیسانس کارشناس محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز 17/53 اهواز ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری