کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی مریم سجادی   

سوابق شغلی
  کارشناس کامپیوتر
شرکت/سازمان: سما
از تاریخ: مهر 1391     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: اراک

  کارشناس فنی
شرکت/سازمان: شرکت تیوا رایان پاد
از تاریخ: آذر 1390     تا تاریخ: مرداد 1391
کشور: ایران  شهر: اراک

  مشاور و کارشناس دپارتمان ict
شرکت/سازمان: مجتمع فنی تهران نمایندگی اراک
از تاریخ: خرداد 1389     تا تاریخ: مهر 1389
کشور: ایران  شهر: اراک

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1384 بهمن 1388 لیسانس مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار آزاد اسلامی فراهان ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری