کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
امیر کفایتی
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی
رضا نادری
 لیسانس - مهندسی

برنامه نويس

 سوابق کاری و تحصیلی پریسا حیدری اسبو   

سوابق شغلی
  حسابدار
شرکت/سازمان: شرکت صدرا
از تاریخ: مهر 1393     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران - ملاصدرا

  حسابدار
شرکت/سازمان: شرکت دانش ارقام نوین ایده
از تاریخ: فروردين 1393     تا تاریخ: مهر 1393
کشور: ایران  شهر: تهران

  کمک حسابدار
شرکت/سازمان: موسسه غیر انتفاعی و نگهداری و عمران
از تاریخ: ارديبهشت 1390     تا تاریخ: اسفند 1392
کشور: ایران  شهر: تهران - ورامین

  کنترل کیفی
شرکت/سازمان: شرکت مایر ملنهف
از تاریخ: آبان 1389     تا تاریخ: اسفند 1390
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری