کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
امیر کفایتی
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی
رضا نادری
 لیسانس - مهندسی

برنامه نويس

 سوابق کاری و تحصیلی samad naghipoor   

سوابق شغلی
  معمار
شرکت/سازمان: شرکت پیمانکاری
از تاریخ: دي 1387     تا تاریخ: اسفند 1388
کشور: ایران  شهر: رشت
توضیحات: طراحی معماری - نماینده مجری - مسئول کار گاه - سرزدن به پروژه ها
  معمار
شرکت/سازمان: دفتر فنی و مهندسی
از تاریخ: شهريور 1387     تا تاریخ: دي 1387
کشور: ایران  شهر: رشت
توضیحات: طراحی معماری - امور پروانه ساختمان در شهر داری و نظام مهندسی - پیاده کردن نقشه در محل پروژه
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
بهمن 1388 دانشجو لیسانس معماری آزاد اسلامی خلخال خلخال ایران
شهريور 1385 شهريور 1387 فوق دیپلم معماری تبریز واحد آذر شهر 14.50 آذر شهر ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری