کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی سمانه چوپانی   

سوابق شغلی
  مسئول آزمایشگاه بخش بیماری شناسی گیاهی
شرکت/سازمان: مدیریت حفظ نباتات استان خراسان شمالی
از تاریخ: آبان 1389     تا تاریخ: مرداد 1391
کشور: ایران  شهر: بجنورد
توضیحات: فعالیت های اینجانب: شناسایی فنوتیپی و ژنوتیپی بیماری های قارچی و باکتریایی و ویروسی. بازدیدهای دوره ای از منطقه و ارزیابی باغات و مزارع از لحاظ ورود بیماری های قرنطینه ای و شیوع بیماری های وابسته به فصل، رطوبت و دما. پیش آگاهی های لازم در صورت نیاز. استفاده از فرمون های بیولوژیک و تله های مختلف جهت ارزیابی پیک آفات و زمان سنجی مبارزه. توصیه سموم مناسب جهت مبارزه و کودهای بیولوژیک جهت بهینه رشد گیاه
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1386 اسفند 1388 فوق لیسانس مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 18/21 گرگان ایران
شهريور 1382 مرداد 1386 لیسانس مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 17/13 گرگان ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری