کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی سمیرا درویش   

سوابق شغلی
  مربی باله
شرکت/سازمان: خصوصی
از تاریخ: فروردين 1392     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

  مربی شنا پیلاتس و باله و مدرس
شرکت/سازمان: شهرداری تهران
از تاریخ: فروردين 1390     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

  مربی آب درمانی و ناجی
شرکت/سازمان: خصوصی
از تاریخ: مرداد 1389     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

  مربی ژیمناستیک
شرکت/سازمان: خصویص
از تاریخ: خرداد 1388     تا تاریخ: خرداد 1390
کشور: ایران  شهر: تهران

  مربی ایروبیک و پیلاتس
شرکت/سازمان: خصوصی
از تاریخ: مرداد 1387     تا تاریخ: مرداد 1389
کشور: ایران  شهر: تهران

  مربی شنا
شرکت/سازمان: خصوصی
از تاریخ: فروردين 1386     تا تاریخ: فروردين 1388
کشور: ایران  شهر: تهران

  مربی پیلاتس و کار با دستگاه
شرکت/سازمان: شرکت مخابرات
از تاریخ: فروردين 1386     تا تاریخ: فروردين 1387
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
شهريور 1390 شهريور 1392 فوق لیسانس فوق لیسانس فیزیولوژی ورزشی کرج 17 کرج ایران
فروردين 1383 فروردين 1386 لیسانس لیسانس تربیت بدنی دانشگاه آزاد مبارکه آزاد 17 ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری