کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
امیر کفایتی
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی
رضا نادری
 لیسانس - مهندسی

برنامه نويس

 سوابق کاری و تحصیلی سارا گنجلو   

سوابق شغلی
  مسئول فنی داروخانه دامپزشکی
شرکت/سازمان: داروخاه کالج
از تاریخ: دي 1390     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: مشهد

  بخش فروش
شرکت/سازمان: شرکت دارویی دامپزشکی
از تاریخ: شهريور 1390     تا تاریخ: آذر 1390
کشور: ایران  شهر: مشهد

  نماینده علمی
شرکت/سازمان: شرکت دارویی انسانی
از تاریخ: خرداد 1389     تا تاریخ: مرداد 1390
کشور: ایران  شهر: مشهد

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1383 تير 1389 دکترا دکتری دامپزشکی تهران 16.83 تهران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری