کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی سمانه صداقت   

سوابق شغلی
  مسئول پشتیبانی سخت افزار و اداری
شرکت/سازمان: طراحی سیستم های پیشرفته طوس a.d.s
از تاریخ: شهريور 1389     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: مشهد

  مسئول اداری-مسئول نرم افزار کنترل مخازن
شرکت/سازمان: الکتریک خودرو شرق-شرکت آب ؤ فاضلاب مشهد
از تاریخ: شهريور 1387     تا تاریخ: تير 1389
کشور: ایران  شهر: مشهد

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1384 مهر 1388 لیسانس سخت افزار کامپیوتر خیام 18.20 مشهد ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری